Szanowni Państwo,

Wobec podania przez Państwa danych osobowych w celu zgłoszenia się na szkolenie organizowane przez Centrum Pigmentacji lub zgłoszenia chęci zakupu oferowanych przez Nas produktów informujemy, iż pozyskaliśmy Państwa dane osobowe i w związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwu informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

AdministratorEM Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Pigmentacji Paulina Majkowska z siedzibą przy ulicy Podgrzybkowej 1 w Borówcu (62-023) posługująca się numerem NIP 8792406904.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań, których żąda osoba, której dane dotyczą, gdyż w przypadku nie podania danych nie jest możliwe podjęcie żądanych działań.

Dane osobowe przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach prawnych, a mianowicie:

  1. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez okres 3 lat;
  2.  do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora do czasu zakończenia prowadzenia działalności marketingowej przez administratora.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwość skorzystania z prawa do żądania dostępu do danych osobowych, z prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych i z prawa do przenoszenia danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych wobec obu współadministratorów prosimy zgłaszać na adres e-mail: centrumpigmentacji@gmail.com

Ponadto, w związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych, które przetwarza administrator są osoby współpracujące z administratorem oraz podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta administrator.

Dane osobowe są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta administrator i przetwarzane wyłącznie przez podmioty, do których przekazanie danych osobowych z Unii Europejskiej jest dopuszczalne, gdyż zobowiązały się do stosowania zasad ochrony prywatności danych. 

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem oraz stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.