igmentacja kompleksu otoczka-brodawka po wygojeniu. Do złudzenia przypomina tę naturalną